O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Mapa de situación de As Regadas,  sacado de Google Earth.

        

As Regadas nos mapas. DX. Dicionario Enciclopédico Ilustrado de Galicia. Tomo 3.   

Sobre o topónimo Beade,  resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1) "...Beade pertence o grupo de topónimos  que máis se asocia co Ribeiro de Avia. A paisaxe dos viñedos que rodean a igrexa parroquial, coa súa magnífica torre barroca como elemento central  da composición, é seguramente a postal máis coñecida do Ribeiro...".

"...Segundo Cabeza Quiles, o nome de Beade procede dunha antiga (villa) Benenati ou Beati, xenitivos de Benenatus ´ben nado´e Beatus ´feliz´, respectivamente. Son nomes persoais latinos moi comuns e rexistrados na onomástica medieval gaega. A forma Biadi que atopamos en diversos documentos dos séculos XII e XIII, lévame a pensar na maior probabilidade dunha antiga (villa) *Beati..."

 No  estudo deste topónimo e doutros moitos do Ribeiro,  Frutos Fernández sempre anota os que aparecen na comarca e a frecuencia con que os atopamos en Galicia, tamén da conta da documentación histórica do topónimo e das distintas interpretacións do significado. Logo, atendendo tanto á etimoloxía como a realidade xeográfica e histórica do lugar, emite a súa opinión ó respecto.  Recomendamos o libro, un traballo marabilloso..

 

  

As Regadas nos mapas. DX. Dicionario Enciclopédico Ilustrado de Galicia. Tomo 3. 

Sobre o topónimo As Regadas, o nome deste lugar e freguesía de San Amaro das Regadas en Beade, di  Frutos Fdez (1): "Un abundantísimo grupo de topónimos galegos  é o formado polos derivados de rego, a canle que conduce a auga, e regar, a acción de achegar a auga os cultivos..." Quen foi antes o rego ou regar é un tema que Frutos deixa para os lingüistas. "...a maioría dos autores decántanse porque o rego derive do verbo latino rigare, o que explicaría o caracter cerrado do -e- de rego. Parece ser que tanto o verbo como o nome descansan sobre unha base común *recu de orixen prerromana...". "...As regadas dunhas antigas regatas, dan nome ó lugar e freguesía de San Amaro de Regadas (Beade), e algúns términos de microtoponimia das parroquias, considero que o feminino vén pola referencia a  terras regadas..."

 

 

 

Lugar: San Amaro das Regadas. O Ribeiro (Ourense).

 

Lugar: As Regadas. O Ribeiro (Ourense).

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez, e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

Volver