O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

 

Mapa de situación de Sadurnín. Concello de Cenlle.  Sacado de Google Earth

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 22.

Sobre o topónimo Cenlle,  resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1)  "...Outro dos topónimos únicos do Ribeiro...".  Propón dúas hipótesis. "...Parece un antrotopónimo claro. Derivado dun antiguo posesor de nome Caelius, escrito tardiamente Ceelius. O xenitivo, Caelii ou Ceelii, explicaría perfectamente o nome de Cenlle...". A outra hipótese "... Non desbotaría unha posible  relación do nome coa situación xeográfica de Cenlle, xusto no cume do coto que separa os vales do Avia e do Miño. Teño observado cómo bastantes microtopónimos con situaciones semellantes reciben o nome do ´Ceo´. Cenlle aparece en algúns documentos medievais como Caelo  ou villa caelio´. Ó fin e ó cabo Caelius ´do ceo´, é nome que deriva de Caelum ´ceo..."´. Non esquezamos que un dos sete outeiros de Roma era o "collis caelii".

 

 

Sadurnín pertence ao Concello de Cenlle. No mapa vense as parroquias deste Concello.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 22.

Sobre o topónimo Sadurnín,   nome do lugar e freguexía de San Xoán de Sadurnín de Cenlle,  di Frutos Fdez. (1) "Existen cinco topónimos en Galicia que están relacionados co nome Sadurniño. Catro deles teñen que ver con San Sadurniño...". Non é o caso de Sadurnín. "...É un lugar de espectaculares vistas sobre o encoro e  Castrelo e (de terras) de excelentes viños. Precisamente aquí, no ano 1527, teño documentado un veciño, que creo que é o primeiro que coñecemos con nome e apellidos, que vendeu o seu viño ós ingleses. Chamábase Ares Mosquera:"..juro e declaro treynta moyos de vino blanco el cual dixo que tenya vendido a los yngleses a doce Reales..". Texto que aparece no traballo de "O viño de Ribadavia nas grandes armadas", de Frutos Fdez. Glez. publicado no Boletín Auriense. Polo demais,"Sadurnín é un antrotopónimo con orixen posesor de nome latino Saturninus, que desde o caso do xenitivo (Saturnini)  evolucionou, Saturnini>Saturnín>Sadurnín, unha cadea que resulta normal para o galego...". A primeira referencia documental que cita do lugar  é do ano 1076.

 

 

A Igrexa de San Xoán de Sadurnín (Cenlle- ORibeiro-Ourense)

 

Vista de Sadurnín. Cenlle-O Ribeiro (Ourense)

Por detrás o río Miño, que nese lugar forma o encoro de Castrelo de Miño.

 

Sadurnín (Cenlle)

 

As chabolas, na N-120. Sadurnín (Cenlle)

Sobre o topónimo As Chabolas,   nome dun lugar da freguexía de San Xoán de Sadurnín de Cenlle,  di Frutos Fdez. (1): "Temos  en Galicia unha decena de lugares co nome de Chabolas dentro da toponimia maior, pero soamente estas de Sadurnín e Sanín aparecen en plural como As Chabolas. En realidade corresponden ó mesmo lugar que se reparte entre dúas freguesías. "Chabola ven do vasco txabola. A palabra parece que se incorporou ó castelán no século XIX. Isto lévame a pensar que o nome puido deberse a unhas ´chabolas´que se farían á par das obras de construcción da estrada de Ourense a Vigo, a mediados do século XIX. Moitos barrios naceron desta forma no século XIX, e  estendéronse de forma dramática, no XX..."

 

O lugar de Campanillas en Sadurnín (Cenlle).

Sobre o topónimo Campanillas,   nome dun lugar da freguexía de San Xoán de Sadurnín de Cenlle,  di Frutos Fdez. (1):"...Son derivados, en diminutivo, de campá, palabra que ven de Campania, o nome da rexión italiana onde parece que primeiro se usou este instrumento; aínda que Corominas dí que a palabra campá procede de "vasa campania", un recipiente de bronce en forma de vaso que se facían na Campania. Agora ben, resulta dificil saber se na orixe dos topónimos se fai referencia ás campás, a varias especies de flores que reciben o nome de campaíñas en galego, ou mesmo se nos atopamos diante de palabras derivadas de campo. O nome de campaiñas para diversas variedades de flores está recollido na maioría de dicionarios históricos de galego e pode ser que a orixe do noso topónimo sexa fitonímica...""...Navaza estráñase da presenza de Campana e Campanario na toponimia portuguesa, o que leva a concluir que,  poderían ser derivados de campu..."

 

O lugar de Nabás en Sadurnín (Cenlle).

Sobre o topónimo Nabás,   nome dun lugar da freguexía de San Xoán de Sadurnín de Cenlle,  di Frutos Fdez. (1):"...Atopamos rexistrados oito Nabás no NG....Navaza dedica un completo apartado do seu libro Fitotoponimia Galega ós topónimos relacionados co nabo (Brassica napus). Forman un numeroso grupo, o que nos da idea da importancia que tivo o seu cultivo na economía rural galega. A presencia da forma simple é escasa. Non existe tampouco, malia a súa fama, O Nabo de Lugo, pero si a Fonte do Nabo en Avión. As formas derivadas da sufixación (abundancial)  en -ale, Nabal e Nabás (<Nabaes<Nabales<Napales) son bastante máis numerosas..."

 

NG é o Nomenclator (catálogo de nomes) de Galicia. Xunta de Galicia.

 

O lugar de Saa en Sadurnín (Cenlle).

Sobre o topónimo Saa, nome deste lugar da freguesía de  San Xoán de Sadurnín, di Frutos Fdez. (1):"...O Saa de Carballeda  pertencía no  antiguo réxime a encomenda de Beade...é un dos poucos topónimos que ten a súa orixen nunha palabra xermánica...deriva dunha forma, probablemente gótica, *sala, apelativo que designaba a casa principal, concurrente coas palabras latinas villa ou palatium. Todo parece indicar que nos (topónimos) Saa  a palabra xermánica substituíu a antiga denominación latina..."

 

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez, e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

Volver