O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Mapa de situación de Santo André. Sacado de Google Earth.

Santo André é unha freguesía de Ribadavia.

Sobre o topónimo Ribadavia,  resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1) "...como é ben sabido, ven do latín ripa aviae ´ribeira do Avia´. Convén aclarar que nun principio, como en tódolos ríos, esta denominación correspondía ás vilas que se atopaban na súa ribeira. Frutos pon como exemplos dúas citas documentais, unha do ano 966 dun diploma dos Tombos de Sobrado e outra de 985 doutro de Santiago nos que o topónimo figura como "ripa Avie". "...A partir de mediados do século XII, comenzamos a ter noticias do Burgo de Ripa Avie. Eses burgos eran poboamentos onde se asentaban grupos de comerciantes e artesáns, case sempre cerca dunha fortaleza construida por algún nobre feudal...A primeira referencia de Burgo de Ribadavia  nun fuero  de Fernando II do ano 1164...e nun documento  de Oseira do ano 1170...". Poucos anos más tarde entre 1213 e  1271 xa aparece o nome sin a definición de Burgo. Frutos pon varios exemplos. E conclúe: "...o nome de Ribadavia, corresponde ó do antiguo Burgo Ripa Avie, que naceu entre finais do século XI e principios do século XII. A importancia da Vila fixo que pronto o nome se desprendese da definición de Burgo, feito que sucedeu en paralelo á formación do nome composto Ripaavie que de seguido evoluciona a Ribadavia...". Esta forma definitiva comeza a aparecer de xeito continuado desde principios do século XIII.

No  estudo deste topónimo e doutros moitos do Ribeiro,  Frutos Fernández sempre anota os que aparecen na comarca e a frecuencia con que os atopamos en Galicia, tamén da conta da documentación histórica do topónimo e das distintas interpretacións do significado. Logo, atendendo tanto á etimoloxía como a realidade xeográfica e histórica do lugar, emite a súa opinión ó respecto.  Recomendamos o libro, un traballo marabilloso..

 

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 22.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 22.

 

Lugar: Santo André. Parroquia: San André de Camporedondo.  (Ribadavia-Ourense)

No medio da fotografía está o Museo do viño de Galicia. A dereita do museo vese a Igrexa de Santo André de Camporedondo.

No estudio do topónimo de San André de Camporredondo Frutos remite dende San Andrés a ficha  de Camporredondo.

Sobre o topónimo Camporredondo,  di Frutos Fdez. (1) "...Aparece no NG como Campo Redondo dando nome a freguesía de Santo André (Ribadavia). En Galicia hai outros tres Campo Redondo na Estrada (Pontevedra), Paradela (Lugo) e Ribadumia (Pontevedra). Tamén hai dous Caporredondo, en Baralla e Portomarín (Lugo).

Todos eles derivan do latín Campu Rotundo, ´campo redondo ´ aludindo a forma redonda, ou cerrada, do territorio. Ese mismo  adxectivo atopámolo na orixe de topónimos como Redondela, Redondelle, Redondedo, Coto Redondo, etc. A primeira referencia escrita do noso Campo Redondo é do ano 985: ´ ín terra de Castela, ir ripa Avie, villa vocitata Sancto Andre de Campo Rotundo..". A cita deixa ben claro que o verdadeiro nome da vila e Sancto Andre mentras  Campo Rotundo é un complemento de situación. Hai que decir que a maioría das referencias posteriores falan de Camporredondo. Camporredondo tamén era nome de xurisdiciom, señorío do mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago, que tiña aquí a súa cabeceira. Desa época queda o magnífico edificio do Priorato, que desde hai anos se contempla como sede do proxectado museo do viño...."

 

 

NG é o Nomenclator (catálogo de nomes) de Galicia. Xunta de Galicia.

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

Volver