O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

 

Mapa de situación de SSta María de Vilar de Condes  dentro de Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense. Sacado de Google Earth

 

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 6

 

Sobre o topónimo Carballeda, neste caso Carballeda de Avia, resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1) "...Os derivados de carballo constituen un dos grupos de topónimos máis numerosos de Galicia...non hai unanimidade entre os filólogos  acerca do estrato lingüístico ó que pertence a palabra carballo...A opinión máis estendida considera carballo derivado da voz prerromana carba...emparentada, á súa vez, cunha base preindoeuropea *kar ´pedra, rocha´... aludiría a ser árbore característica de terreos rochosos ou á dureza da madeira desta especie...". No  estudo deste topónimo e doutros moitos do Ribeiro,  Frutos Fernández sempre anota os que aparecen na comarca e a frecuencia con que os atopamos en Galicia, tamén da conta da documentación histórica do topónimo e das distintas interpretacións do significado. Logo, atendendo tanto á etimoloxía como a realidade xeográfica e histórica do lugar, emite a súa opinión ó respecto.  Recomendamos o libro, un traballo marabilloso..

 

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 6

 

Sobre o topónimo Vilar de Condes, freguexía de Carballeda de Avia, di Frutos  (1) resumindo moito "...De villaris  ó que pertence a vila´...Terras da vila..."

 

 

Igrexa de Sta. María de Vilar de Condes (Carballeda de Avia).

Non fai moito estrenou retablo, a noticia aparecía en xulio de 2021 no diario La Región.

 

Sta. María de Vilar de Condes. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

 

Sta. María de Vilar de Condes. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

 

As Fermosas.  Sta. María de Vilar de Condes. Carballeda de Avia.

Sobre o topónimo As Formosas, freguexía de Sta María de Vilar de Condes, di Frutos  (1) "...É un topónimo único entre os rexistrados no NG...". Pode ter vario significados que Frutos explica perfectamente, entre eles pode ter  que ver coa auga. "...Un documento do mosteiro de Melón, fala da freguesía de Augas Fermosas".

 

As Laceiras.  Sta. María de Vilar de Condes. Carballeda de Avia.

Sobre o topónimo A Laceira, lugar da  freguexía de Sta María de Vilar de Condes, di Frutos, despois de explicar outros significados  (1) "... que son lugares onde hai lazo, ou, o que é o mesmo, xeo..."

 

Os Prados.  Sta. María de Vilar de Condes. Carballeda de Avia.

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez, e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

Volver