O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello de San Amaro.  Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.  Tomo 23.

 

 

Parroquia de San Fiz de Navío. San Amaro.  Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 23

Sobre o topónimo Navío,  di Frutos Fdez. (1) "... O NG soamente rexistra Navío no nome da freguesía de San Fiz de Navío (San Amaro). É unha parroquia de fermosas vistas sobre o Ribeiro de Avia, que contou con importantes casas fidalgas como o Pazo da Touza. A orixen etimolóxica parte da base *Nav-, de raíz hidronímica indoeuropea *snau. Navío combina no seu significado, os conceptos de auga, val e pendente, que resultan moi axeitados a realidade xeográfica desta parroquia. Na documentación diacrónica, atopamos numerosas referencias na CDSC dende o ano 1187. Repítense sempre as formas Navio/Nabia, agás nun documento de 1271, que presenta a forma San Fiz de Labio..."

 

NG: é o nomenclátor de Galicia. Xunta de Galicia.

 

CDSC: Lucas Álvarez e Lucas Dominguez "El monasterio de San Clodio en la Edad Media, Estudio y documentos. Seminario de Estudios Galegos. Edición do Castro.

San Fiz de Navio- San Amaro.

 

Igrexa de San Fiz de Navio- San Amaro.

San Fiz de Navío

Coordenadas: 42°21'55.13"N 8°5'20.74"W

Altitud: 405 m

https://www.romanicodigital.com/.../ourense_Nav%C3%ADo.pdf

 

San Fiz de Navio- San Amaro.

 

A Touza. San Fiz de Navio- San Amaro.

Sobre o topónimo A Touza,  di Frutos Fdez. (1) "... É un topónimo moi común, preto de vinte lugares levan ese nome. É ribeirá a Touza de San Fiz de Navío, documentada na CDSC desde 1288. Aquí está  o magnífico solar dos Vázquez de Toubes; un deles, D. Pedro foi gobernador dos estados do conde de Ribadavia na segunda mitade do século XVI  e foi quen fundou o morgado da casa do Outeiro de Rioboó.

Na súa etimoloxía, Touza é voz de orixen escuro. Existe como palabra viva no galego co significado de ´carballeira ´ ou bosque de matorreira. En canto  á orixe deriva de *taucia ou *tautia, co significado de matorreira..."

 

CDSC: úcas Álvarez e Lucas Domínguez (1996). El monasterio de San clodio do Ribeiro na Edad Mediaestudio y documentos. Seminario de estudios galegos.  Edicións do Castro.

 

A Touza. San Fiz de Navio- San Amaro.

 

A Touza. San Fiz de Navio- San Amaro.

 

A Touza. San Fiz de Navio- San Amaro.

--o--

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

(1b) Neste caso utiliza o libro Nomes do Ribeiro editado no 2023 por Andavira Editora, onde presenta moitos vocábulos correxidos, un deles é Cubilledo , aparte un estudio profundo  dos nomes das castas de uvas e doutros vocábulos característicos do Ribeiro. Si queredes profundizar un pouco sobre esta nova publicación de Frutos Fernández podedes ver este link.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) e (1B) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

 

Volver