O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Mapa de Cortegada.

Tomada do DX Dicionario xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 8

 

Mapa de situación da freguesía de San Breixo de Refoxos (Cortegada- Ourense).

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.  Tomo 8.

 

Sobre o topónimo Cortegada,  resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1)despois de expoñer distintos significados ao final aventúrase a outra hipótesis"...Navaza recolle o nome de cortizada. Cortizo é o nome que ten a sobreira en algunhas zonas de Galicia. Vén de cortoceu , do adxectivo corticeus, a , um, que significa con corteza ou casca. Pois ben, non vexo grandes dificultades para que Cortegada sexa un abundancial de cortizos, semellante a unha Abelenda, de abelairas, ou un Carballeda, de carballos..."

No  estudo deste topónimo e doutros moitos do Ribeiro,  Frutos Fernández sempre anota os que aparecen na comarca e a frecuencia con que os atopamos en Galicia, tamén da conta da documentación histórica do topónimo e das distintas interpretacións do significado. Logo, atendendo tanto á etimoloxía como a realidade xeográfica e histórica do lugar, emite a súa opinión ó respecto.  Recomendamos o libro, un traballo marabilloso..

 

Mapa dos lugares de San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense.

Mapa sacado do Google Earth.

Sobre o topónimo Refoxos,  resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1): "...Sete lugares aparecen rexistrados no NG cos nomes de Refoxo e Refoxos. Entre eles San Breixo de Refoxos en Cortegada. O lugar de Cortegada xa está documentado no ano 1076 dentro do tombo de Celanova... Etimolóxicamente ben do latin  refugium ´refuxio, asilo´ e creo que podería referirse a pequenas cabanas que servían para recollerse dos traballos do campo no caso de inclemencia..."

 

Igrexa de Refoxos. San Breixo de Refoxos. Cortegada. Ourense.

 

Roteiro polas terras de Cortegada.

 

San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

A Canle. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

A Encoutada. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

A Pereira. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

A Pousa. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Aldea de Souto. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Muracelle. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

O Regueiro. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Outeiro. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Pousadoiro. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Vilaverde e a Pousa. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Vilaverde. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

 

Vilela. Casares da virxen. San Breixo de Refoxos. Cortegada. O Ribeiro. Ourense

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

 

Volver