O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Mapa de Cortegada.

Tomada do DX Dicionario xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 8

 

Mapa de situación da freguesía de San Martiño de Valongo (Cortegada- Ourense).

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.  Tomo 8.

 

Sobre o topónimo Cortegada,  resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1)despois de expoñer distintos significados ao final aventúrase a outra hipótesis"...Navaza recolle o nome de cortizada. Cortizo é o nome que ten a sobreira en algunhas zonas de Galicia. Vén de cortoceu , do adxectivo corticeus, a , um, que significa con corteza ou casca. Pois ben, non vexo grandes dificultades para que Cortegada sexa un abundancial de cortizos, semellante a unha Abelenda, de abelairas, ou un Carballeda, de carballos..."

No  estudo deste topónimo e doutros moitos do Ribeiro,  Frutos Fernández sempre anota os que aparecen na comarca e a frecuencia con que os atopamos en Galicia, tamén da conta da documentación histórica do topónimo e das distintas interpretacións do significado. Logo, atendendo tanto á etimoloxía como a realidade xeográfica e histórica do lugar, emite a súa opinión ó respecto.  Recomendamos o libro, un traballo marabilloso..

 

Freguesía de San Martiño de Valongo.  Cortegada. O Ribeiro. Ourense.

 

Igrexa de San Martiño de Valongo. Cortegada. Ourense.

 

 

Igrexa de San Martiño de Valongo. Cortegada. Ourense.

 

Panorámica Oeste parcial. San Martiño de Valongo. Cortegada.

 

Avelenda. San Martiño de Valongo. Cortegada.

 

O Casal. San Martiño de Valongo. Cortegada.

 

Outeiral, Pazo, Casaldálvaro. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

A Decolada. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

Leirado. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

Peralba e A Decolada. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

O Pereiro. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

Ponte Trado. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

Sa. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

Vilanova da Barca. San Martiño de Valongo (Cortegada).

 

---o---

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

 

Volver