O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.  Tomo 7.

 

Sobre o topónimo Castrelo,  di Frutos Fdez. (1) "...É unha forma híbrida de Castro e Castelo, é voz tamén antiga...A súa vez Castro  deriva do latín castrum, castri ´castelo, forte, campamento fortificado´... Tanto Castrello como Castrellum son comúns nos documentos medivais. O nome de Castrelo pertence hoxe en exclusiva, no Ribeiro, ó Concello de Castrelo de Miño, e as súas freguesías de Sta María de Castrelo e Santo Estevo de Ponte Castrelo, terras todas da ribeira esquerda do Miño; pero, no pasado o nome de Castrelo chegaba tamén a ribeira dereita, de tal xeito a actual freguesía de San Paio de Ventosela figura en documentos antigos como San Paio de Castrelo. O mesmo castelo que parece estar detrás do nome   de Castrelo parece que estivo situado no Monte do Castro, en términos de San Paio Na Ribeira dereita parece que tamén existíu no século X un mosteiro feminino que levaba o nome de mosteiro de Castrellum..."

 

Parroquia de Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo7

 

Santa María de Castrelo de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

 

Igrexa de Santa María de Castrelo de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense

 

A Carixa. Sta. María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Carixa,  di Frutos Fdez. (1) "...Outra vez sospeitamos a raíz preindoeuropea *Kar ´pedra,  rocha´ ou  a indoeuropea*Kar/Ker ´´ duro-forte´ e resulta dificil escoller entre as dúas, aínda que na súa morfoloxía Carixa é totalmente indoeuropea...A raíz indoeuropea está presente , no sánscrito  karkara ´duro´, no gótico  hardus ´forte´ e no galés carreg  ´pedra´. Resulta idoneo este concepto para cualificar a natureza rochosa do monte e do asentamento deste lugar  da Carixa de Castrelo...".

 

 As Cortiñas, Sta María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

A Costa. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Nogueiredo. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Padreiro. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Pradeiro,  di Frutos Fdez. (1) "...Que fai referencia ao ´´arbore Pradairo, Acer pseudoplatanus..."

O Pazo. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

A Ponte. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

 

Reigoso. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Reigoso,  di Frutos Fdez. (1) "...A orixen resulta indubidable, o término procede do adxetivo latino radicosa, radicoso ´abundante en raíces´´... O significado refírese a ´únha terra con moitas raíces´, un feito que agora pode parecesesnos  pouco relevante pero que o foi, e moito, en tempos nos que os desmontes  das terras había que facelos a man, coma non hai tantos anos..."

 

Santa María. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Traveso. Santa María de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Traveso,  di Frutos Fdez. (1) "...O lugar de Traveso de Castrelo de Miño está átravesado´é decir, perpendicular a liña da ascensión  da empinada costa que sube desde o val do Miño ata os altos de Cartelle..."

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

 

Volver