O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello de Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.  Tomo 14.

 

Sobre o topónimo Leiro,  di Frutos Fdez. (1) "...O lugar de Leiro  que pertencía antigamente  a freguexía de  Lebosende, da nome a parroquia de San Pedro de Leiro dende o ano 1956, e o concello de Leiro desde 1836...É un lugar antigo e xa figura no testamento do abade Pelagio do ano 1158...".Sobre a súa etimoloxía escribe Frutos  dúas versións, é decántase pola versión de Bascuas, que resumo. "...Bascuas defende que Leiro é un celtismo  derivado de  *Lar ´terra plana´, detrás tamén do irlandés  antigo lar ´terreo´ ou  do galés llawr ´chan´. En galego , a través da forma medieval Laria , teríamos Leira, co mismo significado de ´finca ou terra plana´... Leiro tería connotacións de tamaño con respeto a Leira,   sería unha leira grande..."

 

 

Parroquia de Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 14

 

 

Parroquia de Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense

 

Parroquia de Santa María de Lamas (antiga). Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Un link sobre esta igrexa.

Coordenadas: 42.372906  ,  -8.180078

M.s.n.m. : 563 m

 

Parroquia de Santa María de Lamas (antiga). Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Parroquia de Santa María de Lamas (actual). Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Coordenadas: 42.38111111  ,  -8.176583333

M.s.n.m. : 566 m

 

Parroquia de Santa María de Lamas (actual). Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

O Casar. Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Corneira. Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Corneira,  di Frutos Fdez. (1) "...Corneira dalle nome a este lugar da freguesía de Lamas (Leiro) , e era un antigo couto de señorío do Marques de la Sierra. O nome do lugar seguramente ten que ver coa súa situación cerca do macizo granítico que leva o nome da pena máis famosa destas terras: Pena Corneira...Corneira parece derivar do latin cornu ´corno´. Así semella poder deducirse dos primeiros  documentos que se refiren á pena como Penna Cornaria que aludiría a forma de corno da pedra. Así parece, inda que hai outros autores que apuntan a outras posibilidades..." Por certo ningunha delas relativas os carneiros. 

 

Nogueira. Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

A Serra. Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Valboa. Santa María de Lamas. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Valboa,  di Frutos Fdez. (1) "...Moi común son os topónimos onde val aparece acompañado dun adxectivo  cualificativo, como é este caso de Valboa,  é unha antiga valle(m) bonam ´val boa´, que nos lembra o xénero femenino de vallem..."

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1)  , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

Engadir que este libro xa ten unha segunda edición, onde se incorporan novos vocábulos, corrixense cousas do anterior e engádense términos e explicacións relativos as castes de uvas do Ribeiro. Está publicado por Andavira Editorial en xuño do ano 2023. Ver este link onde foi presentado o libro, as súas características e outros detalles importantes.Felicitar novamente a Frutos Fernández  polo seu sensacional traballo.

 

 

 

Volver