O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.  Tomo 7.

 

Sobre o topónimo Castrelo,  di Frutos Fdez. (1) "...É unha forma híbrida de Castro e Castelo, é voz tamén antiga...A súa vez Castro  deriva do latín castrum, castri ´castelo, forte, campamento fortificado´... Tanto Castrello como Castrellum son comúns nos documentos medivais. O nome de Castrelo pertence hoxe en exclusiva, no Ribeiro, ó Concello de Castrelo de Miño, e as súas freguesías de Sta María de Castrelo e Santo Estevo de Ponte Castrelo, terras todas da ribeira esquerda do Miño; pero, no pasado o nome de Castrelo chegaba tamén a ribeira dereita, de tal xeito a actual freguesía de San Paio de Ventosela figura en documentos antigos como San Paio de Castrelo. O mesmo castelo que parece estar detrás do nome   de Castrelo parece que estivo situado no Monte do Castro, en términos de San Paio Na Ribeira dereita parece que tamén existíu no século X un mosteiro feminino que levaba o nome de mosteiro de Castrellum..."

 

 

Parroquia de Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo7

 

Parroquia de Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

 

Igrexa de Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense

Link desta Igrexa.

Sobre o topónimo Macendo,  di Frutos Fdez. (1) "...Pertence Macendo o numeroso grupo de topónimos fitonímicos derivado do nome de mazá e de maceira froito e árbore respectivamente..."

 

Igrexa de Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense

Coordenadas 42º 18´24.65´´ N   8º 2´20.35´´ W

378 m.s.n.m.

 

Albín. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Albín,  non aparece no libro Nomes do Ribeiro de Frutos Fdez. (1). Consultei con Frutos esta palabra e dimeque "Pola sufixación -in, indica claramente a un antigo posesor de nome Albinus (o actual Albino), Albini no xenitivo, de onde ven Albín. "

 

As Bouzas. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Casardeita. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Covelas. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

A Ermida. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Fondo de Vila. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Meízo. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Pousada. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Ramirás. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Ramirás,  di Frutos Fdez. (1) "...É un antrotopónimo , procede dunha antigua villa *ramemirames , de nome xermánico Ranemirus, composto pola raíz rane-, de orixen dubidosa, e o segundo elemento  mirus-, do gótico mereis ´famoso´..."

 

San Pedro. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Señorín. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Señorín,  di Frutos Fdez. (1) "...É un antrotopónimo , procede dunha antigua villa *seniorine, dun posesor de nome latino Seniorinus, nome moi documentado medieval galega, diminutivo de senior,  comparativo de senex, senis ´persoa de idade, ancián´. .."

 

Souto. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Tallón. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Vilela. Santa María de Macendo. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

 

Volver