O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello  de Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 7.

 

Sobre o topónimo Castrelo,  di Frutos Fdez. (1) "...É unha forma híbrida de Castro e Castelo, é voz tamén antiga...A súa vez Castro  deriva do latín castrum, castri ´castelo, forte, campamento fortificado´... Tanto Castrello como Castrellum son comúns nos documentos medivais. O nome de Castrelo pertence hoxe en exclusiva, no Ribeiro, ó Concello de Castrelo de Miño, e as súas freguesías de Sta María de Castrelo e Santo Estevo de Ponte Castrelo, terras todas da ribeira esquerda do Miño; pero, no pasado o nome de Castrelo chegaba tamén a ribeira dereita, de tal xeito a actual freguesía de San Paio de Ventosela figura en documentos antigos como San Paio de Castrelo. O mesmo castelo que parece estar detrás do nome   de Castrelo parece que estivo situado no Monte do Castro, en términos de San Paio Na Ribeira dereita parece que tamén existíu no século X un mosteiro feminino que levaba o nome de mosteiro de Castrellum..."

 

Parroquia de San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 7

Sobre o topónimo Prado,  di Frutos Fdez. (1) "...É bastante común en Galicia. Ven do latín pratu ´prado´e dadas as características dos solos do Ribeiro, este topónimo non debía ser moi abundante. Efectivamente no Ribeiro soio hai tres.."

 

Parroquia de San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Igrexa da parroquia de San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

Igrexa da parroquia de San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

 

San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

San María de Prado de Miño. Castrelo de Miño. O Ribeiro. Ourense.

 

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

 

 

Volver