Reunión da Asociación Cultural  Exaprin Ribadavia.

2ª Xuntanza. 30/05/2009

 

 

Xa  fixemos a 2ª Xuntanza; a nosa intención é facela tódolos anos  mentras o corpo aguante. Quedou establecido o último sábado de maio para próximas reunións.

Estos son os recordos:  fotografías, vídeos e recortes de  prensa.

 

 

Segunda xuntanza 30/05/2009.  Fotografías e videos Ribadavia-A Veronza.

Fotografías de Álvaro 1.

Fotografias de Álvaro 2

Convocatoria da segunda Xuntanza.

Os roquiños na II Xuntanza.

 

 

 

Os  outros recordos, os que non están nestes links,  están  no noso corazón. Gracias a todos...

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades  |  

 |   Historia |   Documentos  | Email | Enlaces  |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Xuntanza  alumnos-profes EXAPRIN  día 30/05/2009

A Xuntanza do  30/05/2009  foi, sin lugar a dúbidas, todo un éxito:  140 persoas é para pensar nese éxito e soñar...Todo gustou moito, o lugar a Veronza impresionante e marabilloso, a comida moi axeitada e sobre todo a compañía tan agradable de tantos e tantos compañeiros. ¡Sensacional e quédome corto!. Como dice Rogelio nun email, pódese decir o que pasou con dúas palabras IMPRE  SIONANTE. A Xente quedou con ganas dunha terceira Xuntanza. Será dificil mellorar esta, pero vamos intentalo...

Convocatoria (Así  foi o encontro. O menú, etc..).
A  reunión na prensa.

Álbums fotográficos e de vídeos do día 30/05/2009

Fotografía    (30/05/2009)

Volver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA:

CONVOCATORIA - MENU.

2ª xuntanza - EXAPRIN.

Lugar: A Veronza. Ribadavia                  Día : 30 de maio 2009            Hora: 14:30

Retirar as  tarxetas-invitacións, previo pago de : 27 € . Rematan as ventas o día 26 a tarde.

En Ribadavia: Bar Morto e Bar Caracas.

En internet: ingresando na conta de Exaprin en CAIXANOVA  2080  0332  92  0040032486

                    O final os viños foron: Viña Costeira blanco e Anciño tinto.                 

Estas son as cartas enviadas os 480 compañeiros:

Asociación Cultural de ex_alumnos, ex_profesores e personal non docente do I. de Ribadavia.

 

Ribadavia, cinco de maio  del 2009.

 

Queridos alumnos/as e compañeiros do Instituto de Bacherelato de Ribadavia:

 

      Son Secundino Lorenzo e escribo no nome da Asociación Cultural Exaprin Ribadavia, G32393191,  que foi constituida no mes de febreiro do 2009 e que ten como socios ex_alumnos e ex_profesores da década 1967-1977 do Instituto de Ribadavia.

 

Quero facervos dúas invitacións:

 

1.- Invitarvos  a 2ª XUNTANZA-XANTAR  de ex_alumnos e ex_profesores que terá lugar o día 30 de maio as 14:30 no lugar da Veronza en Ribadavia.

Para asistir a Xuntanza-xantar, o que tamén poden ir os vosos  parentes e amigos,  será necesario retirar as tarxetas-invitación,  previo pago de 27 €,  nos seguintes lugares.

       1.1.- Bar Morto de Ribadavia e tamén no Bar Caracas.

       1.2.- Tamén podedes ingresar, 27 €,  na Conta da Asoc. Cult. Exaprin Ribadavia que temos en Caixanova de Ribadavia co nº   2080 0332 92 0040032486 . No pago tendes que poñer   “2ª Xuntanza Exaprin” así como o nome  e  apelidos.

Na tarxeta-invitación figura o menú a base de pulpo á feira, carne ó caldeiro, pan de bola, bica galega, viño blanco do Ribeiro e tinto Mencía do Barco e chupitos de licor café e outros. Haberá tamén unha charanga.

As ventas rematan o día 26 de maio a tarde.

2.- Invitarvos a que formedes parte da Asoc. Cult. Exaprin Ribadavia; formada por  compañeiros de aqueles anos do ITEM de Ribadavia logo INB de Ribadavia. Os nosos fíns son simplemente manter vivas as lembranzas daqueles anos. En Internet na súa páxina http://www.iribeiro.es  tendes os estatutos e a forma de darvos de alta. De tódolos xeitos bastaría que á dirección de Exaprin que é a seguinte:

Asoc. Cult. EXAPRIN Ribadavia,      c/ Progreso 131 -3º,     32003-Ourense

 enviásedes os vosos datos, sin esquecer o DNI e a data de nacemento. Non hai cuotas de pago.

 

E nada máis, que sepades que na 1ª Xuntanza,  que foi no ano 2008,  estuvemos  oitenta compañeiros,  que se deron o placer de volver a verse despois de moitos anos. Foi emocionante…Este ano queremos duplicar o número, e dende logo  contamos contigo.

 

                    Mentras tanto, recibe unha aperta: 

 

Secundino Lorenzo

 

Nota importante:

A páxina da Asoc. Cultural EXAPRIN Ribadavia é : http://www.iribeiro.es, Nela tes aparte dos estatutos, fotografías, anécdotas e a historia daqueles anos.

Dende Google podedes entrar  simplemente  poñendo  iribeiro.es

O correo ou  email de contacto é  slorenzo@edu.xunta.es

Podedes  participar coas vosas opinións no foro da páxina web citada..

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

IMPRESO SOLICITUDE ALTA na

ASOCIACIÓN CULTURAL EXAPRIN RIBADAVIA

 

D.(ª)……………………………………..……………………………………..con domicilio en

 

Rúa……………………………………………C.P……….Población……..…………………

 

Provincia ………………………………………País ………………………………………….

 

Teléfono…………………móvil…………………..e@mail……………………………………

 

D.N.I. ...........................................  Data de nacemento ................................

 

Cumplindo os requisitos estatutarios da  Asociación Cultural EXAPRIN Ribadavia.

SOLICITO a miña  incorporación a dita asociación.

 

Data  e   firma.

 

 

 

 

Cubre os datos e envía a alta a  à  Asoc. Cultural Exaprin Ribadavia, C/ Progreso 131- 3º,              32003 Ourense.

Tamén a podes enviar o email slorenzo@edu.xunta.es

Ou entregala a directiva o día 30 de maio na 2ª Xuntanza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Asociación Cultural Exaprin Ribadavia, aglutina a ex_alumnos, ex_profesores e personal non docente da década 1967-1977 do Instituto de Bacherelato de Ribadavia.

Os seus fin según os estatutos,  polo artigo 3:  “a. O mantenemento da memoria de Ribadavia e a súa bisbarra, así como do  Instituto Técnico de Enseñanza Media de Ribadavia, actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria O Ribeiro, lugar xeográfico e conxunto de alumnos que cursaron nese centro dende 1967 ata 1977, así como os  profesores e personal que traballou no centro durante esos anos.  b. A transmisión ás novas xeracións do patrimonio cultural por vía oral, escrita ou telemática, de canto contribúa ao recordo da história de Ribadavia e a súa bisbarra, así como o Instituto citado e a súa proxeción social.

 

Poden perteñecer a sociedade, polo artigo 23:  “Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación. Os que desexen ser socios deberán cumprir con polo menos un dos  seguintes requisitos:   a) Haber sido alumnos do I.T.E.M. de Ribadavia, ou I.N.B. de Ribadavia durante os anos 1967 a 1977.  b) Haber sido profesor ou personal subalterno ou empleado no instituto citado durante esos anos.  c) Ter relación familiar  ou afinidade con persoas consideradas nos puntos 23.a. e 23. b.

Non  hai cuotas según o artigo 29:   “O sostemento da Asociación inspírase no principio de máxima economía de medios e  polo tanto, exclúese o establecemento de cuotas periódicas”

 

 

Volver.

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades  |   Foro  |   Historia |   Documentos  | Email | Enlaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ROQUIÑOS DE CELANOVA NA 2ª XUNTANZA.

Os Roquiños de Celanova e Secundino na foto oficial.

Os roquiños de Celanova. (34 mb)

Os Roquiños e Andrés, Floravia.

Volver.

Inicio | Asociación  |  Faite socio  |  Actividades     

 | Historia |   Documentos  | Email | Enlaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍDEOS DA 2ª XUNTANZA.

 

INICIO

 

 

 Autor: Álvaro García Escobar. (Fotografía Mimiá)

 

 

 MESA 1

 

 

Autor:

 

MESA 2

 

 

Autor:

 

 

 

MESA 3

 

 

Autor:

 

 

 

MESA 4

 

 

Autor:

 

 

 

 

PARTE FINAL

 

 

Autor:

 

 

Volver.